A Kincseskert Óvoda pályázataiból:


TÁMOP 3.1.4

Felkérés

A pályázat szakmai koncepciója

2009. áprils 1-től intézményünk a TÁMOP 3.1.4 pályázat nyertese. A kompetencia alapú programcsomag iránymutatásait a továbbfejlesztés lehetőségeivel használjuk. Az óvoda legnagyobb értéke a játék. A fejlődés, a fejlesztés színtere, eszköze és megvalósulási módja a is a játék. A jó óvodában minden fontos dolgot a játékban sajátítanak el a gyerekek, az óvodapedagógus elegendő időt, teret ad az önfeledt játéknak.

A gyerekek egyéni ütemben és egyéni módon fejlődnek, ugyan akkor a közös élmények, hagyományok, szokások mentén tudnak együttműködni egymással. A gyerekeket nem kényszerítjük az életkor-idegen tevékenységekre, felesleges szereplésekre, túl korai tanulásra. Átélhetik a tevékenység örömét, csak azt várjuk el tőlük, amit maguktól és örömmel tenni képesek. Megerősítjük mind azt, amit a családban elsajátítottak és kiegészítjük olyan viselkedésmintákkal, amelyek csak a közösségben sajátíthatóak el.

Az óvodapedagógusok mindennapos feladatuknak tekintik, hogy megismerjék az egyes gyerekek családi hátterét, szokásrendszerét, egyéni szükségleteit, igényeit. Az óvodában nem tanítjuk iskolás módon a gyerekeket, abban a tevékenységben vehetnek részt, amelyben szertnének, természetesen a felnőtt segítségével. Óvodánk az Alapprogram és a Helyi nevelési program által irányt adó elveket és módszereket alkalmazza.

Felkérés